پست مدرنیسم

معماری پست مدرنیسم

پست مدرنیسم | پست مدرن | مدرن | گذشته و آینده | سبک معماری | معماری

معماری پست مدرنیسم

پست مدرن، از زمانی، دنبال مدرن نمی آیند بلکه مدرنیته همواره حاصل پست مدرن خود هم هست. ( لیوتار) پست مدرن را بخشی تفکیک ناپذیر از مدرن می داند و برآن است که هرمکتبی با مکتب های پیش از خود با مبارزه برخواسته و در تضاد با آن بوده است. پست مدرن در واقع یک وضعیت است،دکوراسیون داخلی

یک دوره گذار یک فریاد نقادانه هم یک ریشخند مدام باشد البته معمنی و مفهوم پست مدرنیسم هنوز گویا نیست و مفاهیم بسیاری را با خود همراه دارد در معماری برای اولین بار چالز جنکس این کلمه را برای نوعی از معماری خاص به کاربرد که در تعریف آن در معماری پست مدرن را نوعی معماری که هم متانت حرفه ای داشته باشد و هم خصلت مردمی و به علاوه تکنیک های جدید و هم بر الگوهای قدیم عنوان داشته است.

به نوعی پست مدرن را می توان به دست داد نوعی سبک التقاطی دانست که با استفاده از المانهای ساختاری معماری دوره های مختلف با توجه به علم روز شکل گرفته است و به ویژه با روش های کلاسیک که با مصالح متفاوت و متنوع اجرا می گردد و از لحاظ برداشت مفاهیم رفتاری طنز آمیز را دارد که به نوعی می توان هم چون ( جیمسون) و ( ژآن بودریار) آن را روان پارگی تازه زمان و فضا دانست.

پست مدرنیسم در معماری

اصول پست مدرنیسم

همان طور که می دانید پست مدرن از دو کلمه پست و مدرن تشکیل شده است که پیشوند پست به کلمه مدرن مفاهیمی هم چون نتیجه مدرنیسم، عواقب پست مدرنیسم ، زاده پست مدرنیسم و… را دنبال می کند اما همان گونه که از نام پیداست همان پست مدرنیته است یعنی چیزی که بعد از مدرنیته می آید که حکایت از تلاش و از هم پاشیدگی تازه یا واقعی آن شکل اجتماعی می کند که با مدرنیته پیوند دارد .

که می توان به نوعی نامی برای جامعه سرمایه داری باشد چرا که پست مدرن را هنر تبلیغات نیز می نامند اما در چست مدرن چه اصول و چه محورهایی دنبال می شود؟ و چه مفاهیمی را سر لوحه خود قرار می دهد؟ که مطلبی ست که تحلیل و بررسی می کنیم.

تفکرات پست مدرنیسم

  • اصل اول انکار حقیقت و نسبی شمردن آن در فرهنگ پست مدرن است.
  • اصل دوم را انکار حقیقت است، پست مدرن بر این اعتقاد است که هیچ واقعیت نهایی وجود ندارد و انسان در پس پشت چیزها همان چیزی همان چیزی می بیند تازه بستگی به شرایط زمان و مکان دارد.
  • اصل سوم پست مدرن بر این اعتقاد استوار است که انسان به جای یک واقعی با یک وانمود گار رو در روست.
  • اصل چهارم را بی معنایی تشکیل می دهد که ( امبر تواکو) در این باره می نویسد جهان چیزی نیست جزء یک پیاز ساده و اگر آن را لا یه لایه کنیم سرانجام چیزی جزء هیچ باقی نخواهد ماند.
  • شک اندیشی را اصل پنجم تشکیل می دهد که می توان درک کرد در این رابطه هیچ نظریه و هیچ مطلق اندیشه ای و هیچ تجربه ای اعتبار نخواهد داشت.
  • اصل نظریه کثرت و گوناگونی تشکیل می دهد که در آن کثرت نژادها افکار و یکسانی هم چیز و همه جا و … را مدنظر دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *